Stolica którego państwa została doszczętnie zniszczona prze erupcje wulkanu?

Montserrat
Saint Lucia
Włochy
Malta
W 1995 roku wybuch wulkanu So­ufri­ère Hills po­ło­żo­ne­go na na­le­żą­cej do Małych Antylii wyspie Mont­ser­rat (państwa za­leż­ne­go od Wielkiej Bry­ta­nii) znisz­czył jej stolicę - Play­mo­uth oraz cał­ko­wi­cie zruj­no­wał go­spo­dar­kę wyspy, co skut­ko­wa­ło wy­lud­nie­niem 70% ludności kraju. Obecnie stolicą Mont­ser­rat jest Brades liczące około tysiąca miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

Montserrat
Saint Lucia
Włochy
Malta
odpowiedzi
flagWielka Brytania
36%
18%
0%
45%
11
flagPolska
28%
30%
20%
19%
867
flagNieznany
22%
30%
22%
24%
187

Płeć

men26%
women25%
Montserrat
26%
25%
Saint Lucia
29%
37%
Włochy
19%
24%
Malta
23%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Stolica którego państwa została doszczętnie zniszczona prze erupcje wulkanu?
1108
28%

Szczegóły

Autor: JP2
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.