Stolica którego państwa została doszczętnie zniszczona prze erupcje wulkanu?

Montserrat
Saint Lucia
Włochy
Malta
W 1995 roku wybuch wulkanu So­ufri­ère Hills po­ło­żo­ne­go na na­le­żą­cej do Małych Antylii wyspie Mont­ser­rat (państwa za­leż­ne­go od Wielkiej Bry­ta­nii) znisz­czył jej stolicę - Play­mo­uth oraz cał­ko­wi­cie zruj­no­wał go­spo­dar­kę wyspy, co skut­ko­wa­ło wy­lud­nie­niem 70% ludności kraju. Obecnie stolicą Mont­ser­rat jest Brades liczące około tysiąca miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

Montserrat
Saint Lucia
Włochy
Malta
odpowiedzi
flagNiemcy
41%
33%
16%
8%
12
flagWielka Brytania
36%
36%
4%
22%
22
flagPolska
27%
31%
20%
19%
1069
flagNieznany
23%
29%
22%
24%
204

Płeć

men27%
women24%
Montserrat
27%
24%
Saint Lucia
29%
39%
Włochy
19%
21%
Malta
23%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Stolica którego państwa została doszczętnie zniszczona prze erupcje wulkanu?
1358
27%

Szczegóły

Autor: JP2
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.