Sycylią nigdy nie władali

Wandalowie
Arabowie
Normanowie
Turcy
Na prze­strze­ni dziejów Sycylia była rządzona przez Greków, Kar­ta­giń­czy­kó­w, Rzymian, Wan­da­ló­w, Arabów, Nor­ma­nó­w, Niemców, Fran­cu­zó­w, Ara­goń­czy­ków. Nigdy jednak, mimo są­siedz­twa Imperium Osmań­skie­go, nie była w jego wła­da­niu.

Rozkład odpowiedzi

Wandalowie
Arabowie
Normanowie
Turcy
odpowiedzi
flagHolandia
10%
10%
15%
65%
20
flagIrlandia
7%
7%
21%
64%
14
flagKanada
15%
7%
15%
61%
13
flagPolska
12%
13%
24%
49%
3705
flagNiemcy
15%
11%
26%
46%
45
flagStany Zjednoczone
28%
11%
14%
45%
42
flagNieznany
11%
13%
31%
43%
486
flagWłochy
30%
0%
30%
40%
10
flagWielka Brytania
17%
13%
30%
38%
73

Płeć

men45%
women33%
Wandalowie
12%
20%
Arabowie
14%
17%
Normanowie
27%
28%
Turcy
45%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Sycylią nigdy nie władali
4436
48%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Alexander van Loon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.