Co było sygnałem do rozpoczęcia rewolucji październikowej?

Wystrzał z okrętu Aurora
Wystrzał z działa artyleryjskiego
Wywieszenie flagi na Pałacu Zimowym
Wystrzał z pistoletu przez jednego z rewolucjonistów
Po tajnym powrocie Lenina do Pio­tro­gro­du jesienią 1917 r. Komitet Cen­tral­ny partii bol­sze­wic­kiej podjął decyzję o prze­ję­ciu władzy siłą. W nocy z 6 na 7 li­sto­pa­da 1917 r., czyli - według ka­len­da­rza ju­liań­skie­go - z 24 na 25 paź­dzier­ni­ka, roz­po­czę­to akcje zbrojną. Bez więk­sze­go oporu bol­sze­wi­cy opa­no­wa­li naj­waż­niej­sze punkty miasta, a na­stęp­nej nocy zdobyli Pałac Zimowy, czyli siedzibę Rządy Tym­cza­so­we­go. Wy­da­rze­nie to nazwano re­wo­lu­cją paź­dzier­ni­ko­wą.

Rozkład odpowiedzi

Wystrzał z okrętu Aurora
Wystrzał z działa artyleryjskiego
Wywieszenie flagi na Pałacu Zimowym
Wystrzał z pistoletu przez jednego z rewolucjonistów
odpowiedzi
flagWielka Brytania
73%
4%
8%
13%
23
flagNiemcy
61%
15%
15%
0%
13
flagPolska
49%
8%
22%
18%
1164
flagNieznany
40%
11%
23%
24%
176

Płeć

men40%
women54%
Wystrzał z okrętu Aurora
40%
54%
Wystrzał z działa artyleryjskiego
10%
5%
Wywieszenie flagi na Pałacu Zimowym
24%
25%
Wystrzał z pistoletu przez jednego z rewolucjonistów
24%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co było sygnałem do rozpoczęcia rewolucji październikowej?
1410
49%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.