Sygnaturka to:

Ozdobna rzeźba ościeżowa
Przestronna nisza stanowiąca krańcową część katedry
Wieża wzniesiona na przecięciu nawy głównej i transeptu katedry
Jedna z wież frontowych katedry
Wieża wznie­sio­na nad prze­cię­ciem nawy głównej i tran­sep­tu nosi nazwę sy­gna­tur­ki. Niekiedy były to całkiem spore kon­struk­cje, bardzo de­ko­ra­cyj­ne, a jed­no­cze­śnie nie­ko­niecz­ne struk­tu­ral­nie. Często ich wnętrza po­zo­sta­wia­no bez wy­po­sa­że­nia i wy­stro­ju.

Rozkład odpowiedzi

Ozdobna rzeźba ościeżowa
Przestronna nisza stanowiąca krańcową część katedry
Wieża wzniesiona na przecięciu nawy głównej i transeptu katedry
Jedna z wież frontowych katedry
odpowiedzi
flagPolska
28%
12%
35%
22%
234
flagNieznany
31%
31%
15%
21%
19

Płeć

men30%
women22%
Ozdobna rzeźba ościeżowa
25%
32%
Przestronna nisza stanowiąca krańcową część katedry
20%
17%
Wieża wzniesiona na przecięciu nawy głównej i transeptu katedry
30%
22%
Jedna z wież frontowych katedry
23%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Sygnaturka to:
272
33%

Szczegóły

Autor: Szymix .
Ilustracja: goodsophism
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.