Ta niezwykła, wieloletnia roślina budząca podziw na całym świecie wytwarza pojedynczy liść, który osiąga wysokość nawet 7 metrów. Jej nazwa potoczna to:

Bukietnica Arnolda
Gympie Gympie
Hydra Afrykańska
Trupi Kwiat
Dziwidło Ol­brzy­mie wytwarza zapach padliny i zgni­li­zny, przez co roślinę po­tocz­nie nazywa się „trupim kwia­te­m”. Woń jest szcze­gól­nie in­ten­syw­na nocą – jej zadaniem jest przy­cią­gnię­cie owadów. W Polsce w wa­run­kach ama­tor­skich uprawa jest nie­moż­li­wa. Po­je­dyn­cze rośliny można spotkać w ogrodach bo­ta­nicz­nych – pod szkłem. Roślina kwitnie rzadko w naturze, a jeszcze rzadziej w hodowli. Odkryto ją w lasach desz­czo­wych na Sumatrze w 1878 r.

Rozkład odpowiedzi

Bukietnica Arnolda
Gympie Gympie
Hydra Afrykańska
Trupi Kwiat
odpowiedzi
flagWielka Brytania
13%
9%
22%
54%
22
flagPolska
15%
10%
22%
51%
1044
flagNieznany
20%
12%
23%
43%
162

Płeć

men52%
women45%
Bukietnica Arnolda
15%
21%
Gympie Gympie
11%
5%
Hydra Afrykańska
21%
27%
Trupi Kwiat
52%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ta niezwykła, wieloletnia roślina budząca podziw na całym świecie wytwarza pojedynczy liść, który osiąga wysokość nawet 7 metrów. Jej nazwa potoczna to:
1284
50%

Szczegóły

Autor: Iga Frąckowiak
Ilustracja: Alex Lomas
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.