Tadeusz Kościuszko przyczynił się do powstania akademii wojskowej w:

Colorado Springs w stanie Kolorado
Annapolis w stanie Maryland
El Paso w stanie Teksas
West Point w stanie Nowy Jork
Generał George Wa­shing­ton uważał, że West Point był naj­waż­niej­szą pozycją obronną na całym kon­ty­nen­cie pół­noc­no­ame­ry­kań­skim. Miejsce na kon­struk­cję fortu zostało wybrane przez Wa­shing­to­na, a for­ty­fi­ka­cje zostały za­pro­jek­to­wa­ne przez Tadeusza Ko­ściusz­kę w 1778 roku. Thomas Jef­fer­so­n, pre­zy­dent St. Zjed­no­czo­nych otworzył tam akademię wojskową 4 lipca 1802 roku.

Rozkład odpowiedzi

Colorado Springs w stanie Kolorado
Annapolis w stanie Maryland
El Paso w stanie Teksas
West Point w stanie Nowy Jork
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
2
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
2
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1
flagDania
0%
0%
0%
100%
1
flagPolska
10%
13%
5%
70%
84
flagNiemcy
0%
50%
0%
50%
2
flagNieznany
25%
25%
25%
25%
4
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1
flagOman
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men68%
women56%
Colorado Springs w stanie Kolorado
16%
12%
Annapolis w stanie Maryland
8%
31%
El Paso w stanie Teksas
8%
0%
West Point w stanie Nowy Jork
68%
56%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tadeusz Kościuszko przyczynił się do powstania akademii wojskowej w:
98
68%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.