Taekwondo to sport narodowy którego państwa?

Japonii
Chin
Korei Południowej
Rosji
Jest to tra­dy­cyj­ny i narodowy sport Korei Po­łu­dnio­wej. Po­cząt­ko­wo stwo­rzo­ny do celów mi­li­tar­ny­ch, od 2000 roku jest dys­cy­pli­ną olim­pij­ską.

Rozkład odpowiedzi

Japonii
Chin
Korei Południowej
Rosji
odpowiedzi
flagPolska
19%
6%
73%
1%
515
flagNieznany
17%
8%
68%
5%
58

Płeć

men75%
women74%
Japonii
15%
14%
Chin
5%
10%
Korei Południowej
75%
74%
Rosji
3%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Taekwondo to sport narodowy którego państwa?
608
73%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: H.X
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.