Tajną policją polityczną którego państwa był znany z brutalnych tortur i skrytobójczych mordów SAVAK?

Egiptu
Iranu
Indonezji
Argentyny
SAVAK była to tajna policja po­li­tycz­na Iranu, dzia­ła­ją­ca w okresie rządów Mo­ham­ma­da Rezy Pah­la­wie­go. Została utwo­rzo­na przy współ­pra­cy za­chod­nich służb spe­cjal­nych takich jak CIA, MI6 czy Mossad i działała aż do irań­skiej re­wo­lu­cji z roku 1979. W lutym 1979 roku nowe is­lam­skie władze Iranu zde­le­ga­li­zo­wa­ły SAVAK i powołały na jego miejsce nową służbę wywiadu, po­zba­wio­ną upraw­nień po­li­cyj­nych.

Rozkład odpowiedzi

Egiptu
Iranu
Indonezji
Argentyny
odpowiedzi
flagNiemcy
14%
48%
20%
17%
35
flagPolska
16%
46%
13%
22%
2300
flagNieznany
16%
45%
15%
21%
155
flagWielka Brytania
22%
42%
15%
19%
66
flagStany Zjednoczone
14%
42%
14%
28%
14
flagHolandia
23%
23%
38%
15%
13

Płeć

men48%
women42%
Egiptu
17%
14%
Iranu
48%
42%
Indonezji
15%
12%
Argentyny
17%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tajną policją polityczną którego państwa był znany z brutalnych tortur i skrytobójczych mordów SAVAK?
2678
46%

Szczegóły

Autor: Roman2016
Ilustracja: Julia Maudlin
Czytaj więcej: wikipedia SAWAK
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.