Tales uznawany za pierwszego matematyka , założył szkołe:

arystotelejską
jonską
platonską
pitagorejską
Jońską szkołą przy­ro­dy, bądź jak wolą inni fi­lo­zo­fią przyrody nazywamy bardzo wczesny etap kształ­to­wa­nia się w Grecji fi­lo­zo­fii ma­te­ria­li­stycz­nej.Za­po­cząt­ko­wał ją Tales z Miletu. W ra­cjo­nal­ny, logiczny sposób chcieli oni dojść do tego jak m.in. doszło do po­wsta­nia kuli ziem­skiej i wszyst­kich stworzeń i wytworów na niej ist­nie­ją­cych

Rozkład odpowiedzi

arystotelejską
jonską
platonską
pitagorejską
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
12%
40%
21%
25%
79
flagWielka Brytania
50%
0%
50%
0%
2
flagNieznany
50%
0%
0%
50%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
1
flagLitwa
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men40%
women27%
arystotelejską
6%
18%
jonską
40%
27%
platonską
20%
27%
pitagorejską
33%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tales uznawany za pierwszego matematyka , założył szkołe:
88
37%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: David
Czytaj więcej: wikipedia Tales z Miletu
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.