Taniec na rurze fachowo nazywa się:

taniec erotyczny
striptiz dance
pole dance
taniec klasyczny
Pole dance (czyli taniec na rurze), jest tańcem wy­ma­ga­ją­cym bardzo dużej spraw­no­ści fi­zycz­ne­j, siły mięśni, ko­or­dy­na­cji ciała i odwagi. Sportowy pole dance nie jest prze­siąk­nię­ty ero­ty­zmem. W Polsce pole dance zyskuje coraz większą po­pu­lar­ność wśród młodych dziew­czyn (np. stu­den­te­k), zdarzają się również męż­czyź­ni upra­wia­ją­cy ten sport. Wiele szkół tańca na rurze w Polsce próbuje walczyć z wi­ze­run­kiem pole dance'u jako ero­tycz­ne­go tańca z klubów nocnych.

Rozkład odpowiedzi

taniec erotyczny
striptiz dance
pole dance
taniec klasyczny
odpowiedzi
flagNieznany
0%
0%
100%
0%
17
flagPolska
11%
12%
73%
0%
334
flagNiemcy
18%
9%
63%
9%
11

Płeć

men78%
women75%
taniec erotyczny
16%
13%
striptiz dance
4%
8%
pole dance
78%
75%
taniec klasyczny
0%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Taniec na rurze fachowo nazywa się:
398
74%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: Aqueenhk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.