Telstar to pierwszy, cywilny satelita działający do 1962 roku. Jakie zdarzenie zakończyło jego misję?

burza słoneczna
uderzenie meteoru
wybuch termojądrowy
błąd w oprogramowaniu
W lipcu 1962 roku USA zde­to­no­wa­ły w kosmosie na wy­so­ko­ści 400 km prze­ciw­ra­kie­tę z ła­dun­kiem ter­mo­ją­dro­wym o mocy 1.4 me­ga­to­ny. Wywołany przez nią impuls elek­tro­ma­gne­tycz­ny znisz­czył sieci te­le­fo­nicz­ne Hawajów, łączność radiową i 1/3 ów­cze­snych sa­te­li­tów.

Rozkład odpowiedzi

burza słoneczna
uderzenie meteoru
wybuch termojądrowy
błąd w oprogramowaniu
odpowiedzi
flagPolska
21%
22%
16%
39%
322
flagNieznany
30%
22%
12%
35%
40
flagWielka Brytania
9%
36%
9%
45%
11

Płeć

men14%
women17%
burza słoneczna
27%
23%
uderzenie meteoru
17%
36%
wybuch termojądrowy
14%
17%
błąd w oprogramowaniu
39%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Telstar to pierwszy, cywilny satelita działający do 1962 roku. Jakie zdarzenie zakończyło jego misję?
409
16%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Starfish Prime
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.