Termin "kamikaze" zazwyczaj odnosi sie do ataków samolotów. Jednak Japończycy używali jeszcze innych typów pojazdów do ataków samobójczych. Jakich?

balonów
torped
poduszkowców
helikopterów
W ostatnim okresie drugiej wojny świa­to­we­j, Ja­poń­czy­cy używali Ka­ite­nó­w, żywych torped. Pierwsze z nich były za­pro­jek­to­wa­ne tak, by pilot mógł wy­sko­czyć po skie­ro­wa­niu torpedy w kierunku celu - jednak w praktyce okazało się to mało wy­ko­nal­ne i póź­niej­sze modele nie po­sia­da­ły tej moż­li­wo­ści. Kaiten mógł po wy­strze­le­niu pływać kilka godzin, wie­lo­krot­nie po­na­wia­jąc atak w przy­pad­ku chy­bie­nia.

Rozkład odpowiedzi

balonów
torped
poduszkowców
helikopterów
odpowiedzi
flagSzwajcaria
7%
90%
2%
0%
41
flagBelgia
6%
84%
0%
9%
32
flagSzwecja
5%
81%
12%
0%
54
flagWielka Brytania
7%
80%
7%
3%
702
flagHiszpania
5%
80%
8%
0%
35
flagNiemcy
7%
78%
8%
4%
304
flagDania
11%
77%
11%
0%
18
flagHolandia
10%
73%
13%
2%
67
flagAustralia
16%
72%
5%
4%
72
flagKanada
7%
72%
11%
7%
70
flagPolska
10%
69%
12%
6%
22481
flagStany Zjednoczone
14%
69%
6%
6%
972
flagFrancja
8%
68%
19%
2%
47
flagIrlandia
17%
66%
5%
9%
51
flagIndie
5%
65%
20%
5%
69
flagNorwegia
21%
62%
7%
5%
51
flagAustria
0%
61%
14%
23%
21
flagWłochy
13%
58%
17%
10%
29
flagFilipiny
9%
54%
22%
13%
22
flagNieznany
22%
53%
15%
8%
1632

Płeć

men61%
women58%
balonów
16%
10%
torped
61%
58%
poduszkowców
13%
22%
helikopterów
7%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Termin "kamikaze" zazwyczaj odnosi sie do ataków samolotów. Jednak Japończycy używali jeszcze innych typów pojazdów do ataków samobójczych. Jakich?
25490
69%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: MIKI Yoshikito
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.