"Thriller" Michaela Jacksona to najlepiej sprzedający się album wszech czasów. Ile wynosi liczba sprzedanych egzemplarzy?

11 mln egzemplarzy
46 mln egzemplarzy
86 mln egzemplarzy
110 mln egzemplarzy
Thriller to drugi solowy album ame­ry­kań­skie­go pio­sen­ka­rza Michaela Jack­so­na, wydany 30 li­sto­pa­da 1982 przez wy­twór­nię Epic Records. Liczba sprze­da­nych eg­zem­pla­rzy wynosi 110 mln co czyni go pierw­szym na liście naj­le­piej sprze­da­ją­cych się albumów mu­zycz­nych w historii .

Rozkład odpowiedzi

11 mln egzemplarzy
46 mln egzemplarzy
86 mln egzemplarzy
110 mln egzemplarzy
odpowiedzi
flagNiemcy
2%
13%
27%
56%
37
flagPolska
2%
13%
30%
52%
3272
flagWielka Brytania
6%
6%
39%
47%
46
flagNieznany
3%
16%
36%
43%
420

Płeć

men51%
women47%
11 mln egzemplarzy
2%
1%
46 mln egzemplarzy
13%
15%
86 mln egzemplarzy
32%
34%
110 mln egzemplarzy
51%
47%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
"Thriller" Michaela Jacksona to najlepiej sprzedający się album wszech czasów. Ile wynosi liczba sprzedanych egzemplarzy?
3874
52%

Szczegóły

Autor: Jagoda
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.