To fragment jednej ze słynnych budowli Friedensreicha Hundertwassera. Jakie przeznaczenie ma ten budynek? Czy to :

przedszkole
restauracja
toaleta publiczna
kościół
Ubikacja pu­blicz­na w Kawakawa - jedno z dzieł au­striac­kie­go ar­chi­tek­ta Frie­den­sre­icha Hun­der­twas­se­ra, umiesz­czo­ne w no­wo­ze­landz­kim mia­stecz­ku Ka­wa­ka­wa. Jest to jed­no­cze­śnie jedyne dzieło Hun­der­twas­se­ra powstałe na Półkuli Po­łu­dnio­wej i praw­do­po­dob­nie naj­czę­ściej fo­to­gra­fo­wa­na ubikacja pu­blicz­na na świecie.

Rozkład odpowiedzi

przedszkole
restauracja
toaleta publiczna
kościół
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
10%
85%
5%
20
flagWielka Brytania
2%
12%
74%
12%
50
flagPolska
3%
14%
69%
11%
1705
flagNieznany
7%
12%
68%
12%
99

Płeć

men71%
women76%
przedszkole
3%
3%
restauracja
11%
12%
toaleta publiczna
71%
76%
kościół
12%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To fragment jednej ze słynnych budowli Friedensreicha Hundertwassera. Jakie przeznaczenie ma ten budynek? Czy to :
1953
70%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: Mathias Madsen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.