To Haile Selassie, dawny cesarz Etiopii. Czyim jest potomkiem według oficjalnej etiopskiej genealogii?

Mahometa
Króla Salomona
Jezusa Chrystusa
Ramzesa I
Według tradycji cesarska dynastia etiopska pochodzi od Króla Sa­lo­mo­na. Została założona przez Menelika I, syna królowej Saby, uro­dzo­ne­go po jej powrocie z wizyty w Je­ro­zo­li­mie (sama wizyta jest opisana w Biblii). Jeśli te twier­dze­nia są praw­dzi­we, to dynastia etiopska jest jedną z dwóch naj­star­szych dynastii na świecie - obok ce­sar­skiej dynastii Japonii.

Rozkład odpowiedzi

Mahometa
Króla Salomona
Jezusa Chrystusa
Ramzesa I
odpowiedzi
flagFrancja
7%
80%
0%
11%
42
flagHiszpania
8%
75%
10%
5%
37
flagCzechy
10%
73%
5%
10%
19
flagDania
17%
72%
6%
3%
29
flagWłochy
14%
71%
4%
9%
42
flagAustralia
20%
68%
8%
4%
25
flagNiemcy
17%
67%
5%
7%
258
flagPolska
17%
66%
5%
9%
19044
flagWielka Brytania
17%
66%
5%
10%
457
flagIrlandia
19%
66%
5%
7%
51
flagNorwegia
29%
61%
4%
2%
44
flagRosja
17%
60%
8%
11%
80
flagKanada
20%
60%
2%
11%
43
flagIndie
28%
59%
7%
4%
42
flagNieznany
20%
58%
7%
12%
999
flagSzwecja
20%
58%
6%
13%
29
flagHolandia
23%
56%
5%
13%
51
flagUkraina
17%
55%
5%
17%
68
flagStany Zjednoczone
24%
53%
10%
9%
417
flagBelgia
26%
50%
11%
11%
26

Płeć

men62%
women62%
Mahometa
17%
21%
Króla Salomona
62%
62%
Jezusa Chrystusa
8%
5%
Ramzesa I
11%
10%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.