To stacja polarna Amundsena-Scotta. Dlaczego budynki stoją na palach?

by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
by zmniejszyć staty ciepła
by nie ogrzewać gruntu
by nie były zasypywane przez śnieg
Przez wiele lat głównym pro­ble­mem miesz­kań­ców stacji polarnej był szybko gro­ma­dzą­cy się na ścianach wszyst­kich sta­wia­nych budynków śnieg, który nie­ustan­nie trzeba było usuwać. Był to skutek nie bez­po­śred­nich opadów (które są skąpe), a tylko silnych wiatrów na­no­szą­cych śnieg z okolicy. Roz­wią­za­niem okazało się dopiero po­sta­wie­nie nowych budynków na palach, przy jed­no­cze­snym na­chy­le­niu dolnych części ścian do we­wnątrz. Dzięki temu wiatr wieje pod podłogą stacji, wy­wie­wa­jąc śnieg.

Rozkład odpowiedzi

by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
by zmniejszyć staty ciepła
by nie ogrzewać gruntu
by nie były zasypywane przez śnieg
odpowiedzi
flagWłochy
16%
16%
5%
61%
18
flagNiemcy
3%
31%
15%
50%
58
flagStany Zjednoczone
5%
22%
25%
45%
95
flagNorwegia
18%
18%
18%
45%
11
flagWielka Brytania
7%
40%
7%
44%
93
flagPolska
6%
35%
19%
37%
3677
flagIndie
20%
17%
25%
37%
35
flagNieznany
5%
42%
27%
24%
152
flagIrlandia
0%
70%
20%
10%
10

Płeć

men34%
women38%
by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
6%
6%
by zmniejszyć staty ciepła
36%
36%
by nie ogrzewać gruntu
21%
17%
by nie były zasypywane przez śnieg
34%
38%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To stacja polarna Amundsena-Scotta. Dlaczego budynki stoją na palach?
4100
38%

Szczegóły

Autor: Sir Michał
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.