To stacja polarna Amundsena-Scotta. Dlaczego budynki stoją na palach?

by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
by zmniejszyć staty ciepła
by nie ogrzewać gruntu
by nie były zasypywane przez śnieg
Przez wiele lat głównym pro­ble­mem miesz­kań­ców stacji polarnej był szybko gro­ma­dzą­cy się na ścianach wszyst­kich sta­wia­nych budynków śnieg, który nie­ustan­nie trzeba było usuwać. Był to skutek nie bez­po­śred­nich opadów (które są skąpe), a tylko silnych wiatrów na­no­szą­cych śnieg z okolicy. Roz­wią­za­niem okazało się dopiero po­sta­wie­nie nowych budynków na palach, przy jed­no­cze­snym na­chy­le­niu dolnych części ścian do we­wnątrz. Dzięki temu wiatr wieje pod podłogą stacji, wy­wie­wa­jąc śnieg.

Rozkład odpowiedzi

by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
by zmniejszyć staty ciepła
by nie ogrzewać gruntu
by nie były zasypywane przez śnieg
odpowiedzi
flagWłochy
17%
17%
0%
64%
17
flagNiemcy
3%
28%
13%
54%
53
flagStany Zjednoczone
5%
20%
26%
45%
92
flagNorwegia
18%
18%
18%
45%
11
flagWielka Brytania
7%
40%
7%
43%
88
flagPolska
6%
35%
18%
39%
3206
flagIndie
20%
17%
25%
37%
35
flagNieznany
7%
41%
29%
21%
79

Płeć

men35%
women39%
by zabezpieczyć je przed trzęsieniami ziemi
6%
7%
by zmniejszyć staty ciepła
36%
36%
by nie ogrzewać gruntu
20%
16%
by nie były zasypywane przez śnieg
36%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To stacja polarna Amundsena-Scotta. Dlaczego budynki stoją na palach?
3538
39%

Szczegóły

Autor: Sir Michał
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.