Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
Za­bu­do­wa­ne mola o stalowej kon­struk­cji są cha­rak­te­ty­stycz­ne dla wybrzeży Wielkiej Bry­ta­nii, po­wsta­wa­ły tam licznie w epoce wik­to­riań­skiej. Po­zwa­la­ją oglądać morze cały czas, też podczas odpływu. Widoczne na ilu­stra­cji Grand Pier jest położone w an­giel­skiej miej­sco­wo­ści We­sto­n-Su­pe­r-Ma­re.

Rozkład odpowiedzi

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
odpowiedzi
flagWielka Brytania
8%
69%
13%
8%
185
flagAustria
20%
60%
20%
0%
10
flagNiemcy
11%
58%
18%
11%
60
flagSzwecja
16%
50%
16%
16%
12
flagPolska
17%
44%
19%
18%
3780
flagStany Zjednoczone
12%
42%
21%
24%
33
flagNieznany
16%
38%
20%
23%
85
flagIrlandia
18%
27%
36%
18%
11
flagFrancja
18%
27%
36%
18%
11
flagWłochy
46%
23%
15%
15%
13

Płeć

men41%
women45%
w Portugalii
16%
19%
w Anglii
41%
45%
w USA
20%
15%
w Maroko
21%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?
4307
45%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: tsaiproject
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.