Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
Za­bu­do­wa­ne mola o stalowej kon­struk­cji są cha­rak­te­ty­stycz­ne dla wybrzeży Wielkiej Bry­ta­nii, po­wsta­wa­ły tam licznie w epoce wik­to­riań­skiej. Po­zwa­la­ją oglądać morze cały czas, też podczas odpływu. Widoczne na ilu­stra­cji Grand Pier jest położone w an­giel­skiej miej­sco­wo­ści We­sto­n-Su­pe­r-Ma­re.

Rozkład odpowiedzi

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
odpowiedzi
flagGrecja
0%
80%
0%
20%
10
flagWielka Brytania
7%
72%
11%
7%
218
flagAustria
18%
63%
18%
0%
11
flagHiszpania
18%
63%
9%
0%
11
flagNiemcy
13%
55%
20%
10%
68
flagStany Zjednoczone
10%
50%
17%
22%
40
flagPolska
17%
44%
19%
18%
5390
flagSzwecja
25%
43%
12%
18%
16
flagHolandia
25%
41%
0%
33%
12
flagNieznany
15%
39%
24%
19%
385
flagWłochy
37%
31%
18%
12%
16
flagFrancja
20%
26%
33%
20%
15
flagIrlandia
16%
25%
33%
25%
12

Płeć

men42%
women45%
w Portugalii
14%
18%
w Anglii
42%
45%
w USA
23%
15%
w Maroko
20%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?
6306
45%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: tsaiproject
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.