Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
Za­bu­do­wa­ne mola o stalowej kon­struk­cji są cha­rak­te­ty­stycz­ne dla wybrzeży Wielkiej Bry­ta­nii, po­wsta­wa­ły tam licznie w epoce wik­to­riań­skiej. Po­zwa­la­ją oglądać morze cały czas, też podczas odpływu. Widoczne na ilu­stra­cji Grand Pier jest położone w an­giel­skiej miej­sco­wo­ści We­sto­n-Su­pe­r-Ma­re.

Rozkład odpowiedzi

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
odpowiedzi
flagBułgaria
10%
80%
0%
10%
10
flagGrecja
0%
80%
0%
20%
10
flagWielka Brytania
7%
73%
11%
7%
228
flagHiszpania
18%
63%
9%
0%
11
flagAustria
16%
58%
16%
8%
12
flagNiemcy
14%
52%
21%
11%
78
flagStany Zjednoczone
13%
46%
18%
20%
43
flagPolska
17%
44%
19%
18%
5818
flagSzwecja
25%
43%
12%
18%
16
flagWłochy
31%
42%
15%
10%
19
flagNieznany
16%
38%
24%
18%
401
flagHolandia
35%
35%
0%
28%
14
flagFrancja
18%
31%
31%
18%
16
flagIrlandia
21%
21%
35%
21%
14

Płeć

men42%
women45%
w Portugalii
13%
18%
w Anglii
42%
45%
w USA
23%
15%
w Maroko
19%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?
6789
45%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: tsaiproject
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.