Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
Za­bu­do­wa­ne mola o stalowej kon­struk­cji są cha­rak­te­ty­stycz­ne dla wybrzeży Wielkiej Bry­ta­nii, po­wsta­wa­ły tam licznie w epoce wik­to­riań­skiej. Po­zwa­la­ją oglądać morze cały czas, też podczas odpływu. Widoczne na ilu­stra­cji Grand Pier jest położone w an­giel­skiej miej­sco­wo­ści We­sto­n-Su­pe­r-Ma­re.

Rozkład odpowiedzi

w Portugalii
w Anglii
w USA
w Maroko
odpowiedzi
flagGrecja
0%
80%
0%
20%
10
flagWielka Brytania
7%
71%
12%
7%
205
flagAustria
20%
60%
20%
0%
10
flagHiszpania
20%
60%
10%
0%
10
flagNiemcy
12%
57%
18%
10%
64
flagSzwecja
20%
46%
13%
20%
15
flagStany Zjednoczone
10%
45%
18%
24%
37
flagHolandia
18%
45%
0%
36%
11
flagPolska
16%
44%
19%
19%
4933
flagNieznany
15%
37%
25%
19%
335
flagFrancja
21%
28%
35%
14%
14
flagIrlandia
16%
25%
33%
25%
12
flagWłochy
46%
23%
15%
15%
13

Płeć

men42%
women45%
w Portugalii
14%
19%
w Anglii
42%
45%
w USA
23%
15%
w Maroko
20%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajdziemy liczne zabudowane stalowe mola?
5764
45%

Szczegóły

Autor: Dariusz Duczyminski
Ilustracja: tsaiproject
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.