To żelazna boja. Gdzie powstały tworzące ją atomy?

w gwieździe poprzedzającej Słońce
w Słońcu
w jądrze Ziemi
w skorupie Ziemi
Ra­dio­ak­tyw­ny ni­kie­l-56 (który rozpada się do naj­pow­szech­niej­sze­go izotopu żelaza) jest ostatnim pier­wiast­kiem pro­du­ko­wa­nym przed wybuchem su­per­no­wej. To dlatego żelazo zostało roz­rzu­co­ne w dużych ilo­ściach na ob­sza­rze, na którym potem utworzył się nasz Układ Sło­necz­ny.

Rozkład odpowiedzi

w gwieździe poprzedzającej Słońce
w Słońcu
w jądrze Ziemi
w skorupie Ziemi
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
72%
0%
6%
20%
29
flagMalezja
54%
12%
16%
16%
24
flagKanada
46%
9%
25%
17%
52
flagPakistan
46%
6%
24%
17%
45
flagFilipiny
45%
9%
21%
21%
51
flagWłochy
48%
0%
28%
24%
25
flagAustralia
43%
6%
20%
27%
44
flagStany Zjednoczone
40%
8%
29%
19%
737
flagWielka Brytania
40%
15%
22%
20%
411
flagFrancja
40%
5%
30%
25%
20
flagIndie
37%
9%
34%
17%
423
flagNigeria
35%
5%
23%
35%
17
flagSingapur
35%
5%
47%
11%
17
flagNiemcy
34%
4%
36%
23%
121
flagPolska
33%
8%
28%
29%
10677
flagNorwegia
29%
3%
29%
38%
31
flagHolandia
28%
8%
40%
20%
25
flagIrlandia
27%
10%
44%
17%
29
flagBelgia
26%
6%
13%
53%
15
flagNieznany
25%
7%
30%
35%
639

Płeć

men32%
women25%
w gwieździe poprzedzającej Słońce
32%
26%
w Słońcu
8%
6%
w jądrze Ziemi
28%
36%
w skorupie Ziemi
29%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To żelazna boja. Gdzie powstały tworzące ją atomy?
11836
32%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.