To żelazna boja. Gdzie powstały tworzące ją atomy?

w gwieździe poprzedzającej Słońce
w Słońcu
w jądrze Ziemi
w skorupie Ziemi
Ra­dio­ak­tyw­ny ni­kie­l-56 (który rozpada się do naj­pow­szech­niej­sze­go izotopu żelaza) jest ostatnim pier­wiast­kiem pro­du­ko­wa­nym przed wybuchem su­per­no­wej. To dlatego żelazo zostało roz­rzu­co­ne w dużych ilo­ściach na ob­sza­rze, na którym potem utworzył się nasz Układ Sło­necz­ny.

Rozkład odpowiedzi

w gwieździe poprzedzającej Słońce
w Słońcu
w jądrze Ziemi
w skorupie Ziemi
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
69%
0%
7%
23%
26
flagMalezja
54%
12%
16%
16%
24
flagKanada
46%
9%
25%
17%
52
flagPakistan
45%
6%
25%
18%
44
flagAustralia
44%
6%
18%
27%
43
flagWłochy
48%
0%
28%
24%
25
flagFilipiny
42%
10%
22%
22%
49
flagStany Zjednoczone
40%
8%
29%
19%
733
flagWielka Brytania
40%
15%
22%
20%
396
flagIndie
38%
9%
34%
17%
411
flagSingapur
37%
6%
43%
12%
16
flagFrancja
36%
5%
31%
26%
19
flagPolska
33%
8%
29%
28%
9473
flagNigeria
33%
6%
26%
33%
15
flagNiemcy
31%
3%
40%
22%
105
flagNorwegia
29%
3%
29%
38%
31
flagHolandia
29%
8%
41%
20%
24
flagIrlandia
28%
7%
46%
17%
28
flagNieznany
27%
7%
29%
34%
369
flagBelgia
26%
6%
13%
53%
15

Płeć

men34%
women26%
w gwieździe poprzedzającej Słońce
34%
26%
w Słońcu
8%
6%
w jądrze Ziemi
28%
35%
w skorupie Ziemi
28%
31%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
To żelazna boja. Gdzie powstały tworzące ją atomy?
10331
32%

Szczegóły

Autor: marzycielka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.