Tristan da Cunha to wyspa słynąca jako najbardziej odosobniony zamieszkany ląd na Ziemi. Kto ją odkrył?

James Cook
Ferdinand Magellan
Francis Drake
Tristan da Cunha
Wyspa Tristan da Cunha położona jest na Atlan­ty­ku, 2,816 ki­lo­me­trów od wybrzeży naj­bliż­sze­go lądu - po­łu­dnio­wej Afryki. Wyspa była nie­za­miesz­ka­na do roku 1816, kiedy Wielka Brytania włączyła ją do swojego te­ry­to­riu­m, aby za­blo­ko­wać ewen­tu­al­ne fran­cu­skie próby uwol­nie­nia Na­po­le­ona z wię­zie­nia na Wyspie Świętej Heleny. Dziś na wyspie mieszka 275 osób.

Rozkład odpowiedzi

James Cook
Ferdinand Magellan
Francis Drake
Tristan da Cunha
odpowiedzi
flagGrecja
7%
3%
3%
85%
27
flagFrancja
9%
9%
11%
70%
44
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
15%
10%
70%
20
flagAustria
19%
7%
4%
69%
42
flagWłochy
7%
14%
8%
69%
56
flagHiszpania
28%
5%
2%
62%
35
flagAustralia
18%
14%
7%
59%
27
flagHolandia
13%
15%
11%
58%
51
flagBelgia
20%
15%
10%
55%
20
flagWielka Brytania
20%
12%
12%
54%
457
flagDania
22%
9%
13%
54%
22
flagNiemcy
20%
13%
11%
52%
199
flagPolska
21%
13%
14%
50%
13867
flagKanada
15%
21%
9%
50%
51
flagNorwegia
10%
14%
21%
50%
28
flagStany Zjednoczone
22%
18%
12%
46%
443
flagIndie
12%
28%
15%
41%
39
flagSzwecja
24%
20%
12%
40%
25
flagIrlandia
16%
22%
16%
39%
48
flagNieznany
23%
18%
19%
37%
451

Płeć

men43%
women48%
James Cook
25%
20%
Ferdinand Magellan
15%
12%
Francis Drake
16%
18%
Tristan da Cunha
43%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tristan da Cunha to wyspa słynąca jako najbardziej odosobniony zamieszkany ląd na Ziemi. Kto ją odkrył?
15570
50%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.