Trzeci Rzym - o jakim mieście mowa?

Rawenna
Moskwa
Sofia
Wiedeń
Trzeci Rzym to kon­cep­cja tworzona przez pra­wo­sław­ne­go mnicha Fi­lo­te­usza w XV wieku. Głosiła ona, że "pierw­szy Rzym upadł na skutek herezji, drugi Rzym – Kon­stan­ty­no­pol – na skutek zdrady praw­dzi­wej wiary, trzecim Rzymem jest Moskwa, a czwar­te­go już nie będzie."

Rozkład odpowiedzi

Rawenna
Moskwa
Sofia
Wiedeń
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
13
flagHolandia
0%
78%
10%
10%
19
flagWielka Brytania
17%
64%
7%
10%
28
flagPolska
7%
59%
15%
16%
3242
flagNieznany
9%
59%
14%
17%
547
flagSzwecja
0%
50%
0%
50%
10
flagNiemcy
10%
42%
18%
26%
38

Płeć

men62%
women61%
Rawenna
7%
8%
Moskwa
62%
61%
Sofia
14%
16%
Wiedeń
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Trzeci Rzym - o jakim mieście mowa?
3978
59%

Szczegóły

Autor: przykrasprawa
Ilustracja: Mstyslav Chernov
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.