Twórcą stylu karate Shotokan jest:

Shigeru “Masutatsu” Ōyama.
Gichin Funakoshi
sensei Chojun Miyagi
Kano Jigoro Sensei
W historii ja­poń­skich sztuk walki był pierw­szym czło­wie­kie­m, który wpro­wa­dził nazwę karate na okre­śle­nie sztuki walki bez broni. To właśnie dzięki niemu karate stało się ogromnie po­pu­lar­ne na całym świecie. Ku zdzi­wie­niu mistrza nad salą pojawiła się nazwa Shōtōka­n, gdyż samego Fu­na­ko­shie­go nazywano Shōtō ("fa­lu­ją­ce sosny" - jego pseu­do­nim li­te­rac­ki­). I tak już przyjęła się nazwa stylu i zarazem Szkoły Ka­ra­te­-do Sho­to­ka­n, chociaż sam mistrz nie był tym faktem za­chwy­co­ny, gdyż twier­dzi­ł, że karate jest jedno, a dzie­le­nie je na po­szcze­gól­ne style jest zwykłym wy­pa­cze­niem.

Rozkład odpowiedzi

Shigeru “Masutatsu” Ōyama.
Gichin Funakoshi
sensei Chojun Miyagi
Kano Jigoro Sensei
odpowiedzi
flagAustria
0%
100%
0%
0%
2
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
50%
25%
25%
4
flagPolska
23%
32%
26%
17%
105
flagNieznany
0%
25%
25%
50%
4
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men42%
women38%
Shigeru “Masutatsu” Ōyama.
27%
23%
Gichin Funakoshi
42%
38%
sensei Chojun Miyagi
18%
19%
Kano Jigoro Sensei
12%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Twórcą stylu karate Shotokan jest:
120
35%

Szczegóły

Autor: Melka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.