Tworcą ryciny zatytułowanej "Kiedy rozum śpi, budzą się demony" jest ...

Francisca Goya
El Greco
Diego de Velazquez
Eugène Delacroix
Dzieło to należy do serii rycin pt. „Ka­pry­sy­”, stwo­rzo­nej przez Fran­ci­sco de Goyę w latach 1797-1799, miała wyrażać jego strach przed tkwiącym w spo­łe­czeń­stwie złem, za­bo­bo­na­mi i ab­sur­da­mi, a zarazem szydzić z nich i je oskar­żać. Jest jednym z naj­bar­dziej po­ru­sza­ją­cych i zmu­sza­ją­cych do myślenia dzieł Fran­ci­sco de Goyi.

Rozkład odpowiedzi

Francisca Goya
El Greco
Diego de Velazquez
Eugène Delacroix
odpowiedzi
flagPolska
51%
13%
20%
14%
417

Płeć

men48%
women60%
Francisca Goya
48%
60%
El Greco
5%
17%
Diego de Velazquez
28%
13%
Eugène Delacroix
17%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tworcą ryciny zatytułowanej "Kiedy rozum śpi, budzą się demony" jest ...
447
50%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Elefantes De Papel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.