Typowym obrazem okresu średniowiecza byli chorzy noszący dzwonek lub kołatkę. Na jaką chorobę byli chorzy?

ospę
dżumę
gruźlicę
trąd
Trąd był przez stulecia nie­ule­czal­ny, ale osoby chore mogły żyć wiele lat (w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści chorób za­kaź­ny­ch, które albo za­bi­ja­ły, albo kończyły się wy­zdro­wie­nie­m). Ponieważ za­uwa­żo­no, że trąd jest zakaźny, trę­do­wa­tych lękano się i izo­lo­wa­no we wszyst­kich czę­ściach świata, w których się po­ja­wia­li. W Europie zmuszeni byli do noszenia kołatek lub dzwonków celem głośnego ostrze­ga­nia przed swoim na­dej­ściem.

Rozkład odpowiedzi

ospę
dżumę
gruźlicę
trąd
odpowiedzi
flagSzwajcaria
3%
11%
0%
85%
27
flagAustria
0%
16%
0%
83%
30
flagHiszpania
16%
5%
0%
78%
37
flagWielka Brytania
10%
18%
2%
67%
581
flagWłochy
8%
21%
2%
67%
46
flagNorwegia
16%
10%
5%
67%
37
flagUkraina
10%
16%
5%
67%
37
flagNiemcy
13%
15%
3%
66%
287
flagHolandia
14%
15%
4%
66%
71
flagIrlandia
15%
12%
6%
65%
97
flagBelgia
0%
25%
10%
65%
20
flagPolska
14%
18%
3%
63%
22573
flagDania
13%
21%
4%
60%
23
flagFrancja
10%
23%
5%
59%
67
flagSzwecja
14%
28%
2%
54%
35
flagStany Zjednoczone
23%
20%
7%
47%
465
flagNieznany
20%
30%
2%
46%
932
flagAustralia
27%
27%
3%
42%
33
flagKanada
20%
36%
3%
38%
65
flagIndie
41%
20%
5%
30%
120

Płeć

men53%
women61%
ospę
18%
15%
dżumę
24%
18%
gruźlicę
3%
3%
trąd
53%
61%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Typowym obrazem okresu średniowiecza byli chorzy noszący dzwonek lub kołatkę. Na jaką chorobę byli chorzy?
24979
63%

Szczegóły

Autor: krakowianka
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.