Tzw. regulator chodu w zegarku mechanicznym, to:

balans
wychwyt
zapadka
wodzik
Balans stanowi "wzorzec czasu" w zegarku. Współ­pra­cu­je z nim wychwyt, który jed­no­cze­śnie pod­trzy­mu­je wahania balansu i prze­ka­zu­je ich rytm me­cha­ni­zmo­wi wska­zu­ją­ce­mu czas.

Rozkład odpowiedzi

balans
wychwyt
zapadka
wodzik
odpowiedzi
flagPolska
42%
13%
26%
17%
253
flagNieznany
9%
18%
45%
27%
11

Płeć

men39%
women42%
balans
39%
42%
wychwyt
24%
10%
zapadka
20%
32%
wodzik
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tzw. regulator chodu w zegarku mechanicznym, to:
295
43%

Szczegóły

Autor: Cypis
Czytaj więcej: wikipedia Balans
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.