Tzw. regulator chodu w zegarku mechanicznym, to:

balans
wychwyt
zapadka
wodzik
Balans stanowi "wzorzec czasu" w zegarku. Współ­pra­cu­je z nim wychwyt, który jed­no­cze­śnie pod­trzy­mu­je wahania balansu i prze­ka­zu­je ich rytm me­cha­ni­zmo­wi wska­zu­ją­ce­mu czas.

Rozkład odpowiedzi

balans
wychwyt
zapadka
wodzik
odpowiedzi
flagPolska
36%
10%
32%
20%
778
flagNieznany
22%
11%
47%
18%
135

Płeć

men28%
women35%
balans
28%
35%
wychwyt
14%
12%
zapadka
36%
37%
wodzik
20%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tzw. regulator chodu w zegarku mechanicznym, to:
959
35%

Szczegóły

Autor: Cypis
Czytaj więcej: wikipedia Balans
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.