Tzw. regulator chodu w zegarku mechanicznym, to:

balans
wychwyt
zapadka
wodzik
Balans stanowi "wzorzec czasu" w zegarku. Współ­pra­cu­je z nim wychwyt, który jed­no­cze­śnie pod­trzy­mu­je wahania balansu i prze­ka­zu­je ich rytm me­cha­ni­zmo­wi wska­zu­ją­ce­mu czas.

Rozkład odpowiedzi

balans
wychwyt
zapadka
wodzik
odpowiedzi
flagHolandia
81%
9%
9%
0%
11
flagWielka Brytania
53%
15%
0%
30%
13
flagPolska
36%
12%
31%
19%
985
flagNieznany
22%
13%
45%
18%
153

Płeć

men27%
women32%
balans
27%
32%
wychwyt
15%
15%
zapadka
37%
37%
wodzik
20%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Tzw. regulator chodu w zegarku mechanicznym, to:
1200
35%

Szczegóły

Autor: Cypis
Czytaj więcej: wikipedia Balans
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.