Użytkowy mieszaniec charta to:

Tesem
Galgo español
Lurcher
Magyar agar
Lurcher jest mie­szań­cem charta naj­czę­ściej z terierem lub collie. Słowo lurcher znaczy , oszust, lub drobny zło­dziej. Celem było otrzy­ma­nie in­te­li­gent­ne­go psa do kłu­so­wa­nia kró­li­kó­w, zajęcy i ptaków. War­to­ścią laczera dla kłu­sow­ni­ka było jego mil­cze­nie. Poluje cicho, nigdy nie szcze­ka­jąc. Różnią się wiel­ko­ścią i typem sierści, mogą być tak małe jak Whipet lub tak duże, jak Grey­ho­und lub Scottish De­er­ho­und. Hodowcy starają się wy­ko­rzy­stać talenty psów w agility.

Rozkład odpowiedzi

Tesem
Galgo español
Lurcher
Magyar agar
odpowiedzi
flagPolska
15%
19%
42%
21%
1673
flagNieznany
18%
22%
38%
19%
295
flagWielka Brytania
20%
20%
28%
32%
25
flagNiemcy
0%
20%
10%
70%
10

Płeć

men43%
women44%
Tesem
17%
15%
Galgo español
19%
17%
Lurcher
43%
44%
Magyar agar
20%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Użytkowy mieszaniec charta to:
2053
41%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Dale Simonson
Czytaj więcej: wikipedia Lurcher
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.