U kogo występuje albinizm ?

tylko u zwierząt
tylko u ludzi
albinizm nie istnieje
u ludzi i u zwierząt
Albinizm wywołany jest przez brak enzymu ty­ro­zy­na­zy prze­kształ­ca­ją­ce­go pre­kur­sor melaniny w barwnik me­la­ni­nę. Wa­run­ku­je go gen re­ce­syw­ny. Oznacza to, że jeśli oboje rodzice są he­te­ro­zy­go­tycz­ni pod względem genu ak­tyw­no­ści ty­ro­zy­na­zy to ich dziecko z 25% praw­do­po­do­bień­stwem będzie al­bi­no­sem.

Rozkład odpowiedzi

tylko u zwierząt
tylko u ludzi
albinizm nie istnieje
u ludzi i u zwierząt
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
0%
100%
17
flagFrancja
0%
0%
0%
100%
17
flagStany Zjednoczone
0%
3%
0%
96%
29
flagNiemcy
3%
7%
0%
87%
66
flagWielka Brytania
3%
6%
4%
85%
113
flagPolska
3%
10%
2%
82%
6890
flagNieznany
4%
9%
2%
82%
603
flagIrlandia
5%
15%
0%
78%
19
flagWłochy
0%
9%
18%
72%
11
flagSzwecja
7%
15%
7%
69%
13

Płeć

men86%
women90%
tylko u zwierząt
3%
1%
tylko u ludzi
7%
7%
albinizm nie istnieje
2%
0%
u ludzi i u zwierząt
86%
90%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
U kogo występuje albinizm ?
7896
82%

Szczegóły

Autor: Kelia0035
Ilustracja: Maciek Lulko
Czytaj więcej: www.Wikipedia.p
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.