Ubuntu dosłownie znaczy "Człowieczeństwo", w jakim języku?

zulu
hindi
arabskim
hebrajskim
Ubuntu to termin z języka afry­kań­skie­go z grupy bantu, podgrupy nguni. Jest to afry­kań­ska ide­olo­gia i system etyczny sku­pia­ją­cy się na re­la­cjach mię­dzy­ludz­kich i pomocy bliź­nie­mu­.Czę­sto tłu­ma­czo­ny jako "czło­wie­czeń­stwo wobec innych", ale naj­czę­ściej jako: "wiara w uni­wer­sal­ną więź łączącą całą ludz­ko­ść".

Rozkład odpowiedzi

zulu
hindi
arabskim
hebrajskim
odpowiedzi
flagFinlandia
100%
0%
0%
0%
18
flagSzwajcaria
84%
5%
10%
0%
39
flagUkraina
72%
9%
9%
9%
11
flagIrlandia
70%
11%
17%
0%
17
flagWielka Brytania
65%
16%
10%
7%
129
flagNiemcy
65%
22%
5%
7%
80
flagHolandia
65%
12%
3%
18%
32
flagGrecja
60%
20%
10%
10%
10
flagFrancja
57%
21%
14%
7%
14
flagPolska
55%
22%
8%
12%
6449
flagSzwecja
54%
36%
9%
0%
11
flagStany Zjednoczone
46%
24%
12%
18%
50
flagNieznany
43%
26%
8%
21%
710
flagWłochy
23%
58%
11%
5%
17

Płeć

men52%
women52%
zulu
52%
53%
hindi
24%
28%
arabskim
6%
9%
hebrajskim
16%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ubuntu dosłownie znaczy "Człowieczeństwo", w jakim języku?
7658
55%

Szczegóły

Autor: Oliwia Wierzbicka
Ilustracja: Manuel Cernuda
Czytaj więcej: wikipedia Języki nguni
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.