Ubuntu to najpopularniejsza dystrybucja linuksa, rozwijana przez Canonical Software, której właścicielem jest Mark Shuttleworth. Czym jeszcze zasłynął Mark?

był gwiazdą filmową
brał udział w Igrzyskach Olimpijskich
był astronautą
posiada łódź podwodną
W roku 1995 Mark Shut­tle­worth założył w garażu rodziców Thawte, które wy­sta­wia­ło cer­ty­fi­ka­ty bez­pie­czeń­stwa SSL. Bardzo szybko jego po­łu­dnio­wo­afry­kań­ska firma zaczęła zdobywać zle­ce­nia, przej­mu­jąc klientów firm ame­ry­kań­skich po wpro­wa­dzo­nym przez senat USA zakazie eksportu kryp­to­gra­fii. W grudniu 1999 mający 26 lat Mark sprzedał Thawte firmie VeriSign za 575 milionów dolarów. Za te pie­nią­dze wybrał się w kosmos jako drugi ko­smicz­ny turysta, po czym założył Ca­no­ni­cal.

Rozkład odpowiedzi

był gwiazdą filmową
brał udział w Igrzyskach Olimpijskich
był astronautą
posiada łódź podwodną
odpowiedzi
flagHolandia
0%
4%
88%
8%
25
flagIrlandia
5%
5%
88%
0%
17
flagFrancja
5%
5%
83%
0%
18
flagNorwegia
6%
13%
80%
0%
15
flagWielka Brytania
4%
8%
76%
8%
103
flagNiemcy
0%
9%
76%
12%
73
flagNieznany
4%
6%
75%
13%
475
flagSzwajcaria
12%
9%
74%
0%
31
flagPolska
5%
8%
73%
10%
6758
flagSzwecja
9%
0%
72%
18%
11
flagStany Zjednoczone
8%
5%
70%
14%
57
flagWłochy
6%
26%
60%
6%
15

Płeć

men76%
women76%
był gwiazdą filmową
3%
3%
brał udział w Igrzyskach Olimpijskich
8%
9%
był astronautą
76%
76%
posiada łódź podwodną
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ubuntu to najpopularniejsza dystrybucja linuksa, rozwijana przez Canonical Software, której właścicielem jest Mark Shuttleworth. Czym jeszcze zasłynął Mark?
7642
74%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.