Jak nazywały się ulubione ciastka Marcela Prousta?

napoleonki
muffinki
florentynki
magdalenki
Mag­da­len­ka to małe fran­cu­skie ciastko o mu­szel­ko­wa­tym kształ­cie, pieczone w spe­cjal­nych fo­rem­kach. W pierw­szej części powieści M Prousta, "W stronę Swanna", znajduje się fragment opi­su­ją­cy re­mi­ni­scen­cję wywołaną smakiem mag­da­len­ki maczanej w her­ba­cie. W Il­lier­s-Com­bray sprze­da­je się ponad 2 tys.mag­da­le­nek mie­sięcz­nie tu­ry­sto­m, od­wie­dza­ją­cym to miasto pod wpływem lektury powieści "W po­szu­ki­wa­niu stra­co­ne­go czasu".

Rozkład odpowiedzi

napoleonki
muffinki
florentynki
magdalenki
odpowiedzi
flagHiszpania
8%
16%
0%
75%
12
flagIrlandia
15%
7%
7%
69%
13
flagStany Zjednoczone
14%
7%
21%
57%
28
flagHolandia
27%
5%
11%
55%
18
flagFrancja
31%
12%
6%
50%
16
flagPolska
23%
13%
23%
39%
5015
flagWielka Brytania
23%
11%
26%
38%
116
flagNieznany
26%
9%
26%
36%
419
flagNiemcy
29%
16%
20%
33%
54
flagWłochy
50%
0%
20%
30%
10

Płeć

men29%
women41%
napoleonki
30%
20%
muffinki
15%
8%
florentynki
23%
28%
magdalenki
29%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywały się ulubione ciastka Marcela Prousta?
5788
39%

Szczegóły

Autor: Pomponia Algerio
Ilustracja: Patrik Neckman
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.