Unikalna rasa psa z Nowej Gwinei to:

Wyjący pies
Szczekający pies
Śpiewający pies
Mruczący pies
Śpie­wa­ją­cy pies z Nowej Gwinei jest blisko spo­krew­nio­ny z din­go­.Ra­sa została odkryta przez Ellisa Tro­ugh­to­na w 1957 r.Swoją nazwę psy za­wdzię­cza­ją wy­da­wa­niu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go prze­cią­głe­go dźwięku, po­dob­ne­go do wycia, lecz o wyższym i mo­du­lo­wa­nym tonie. Po­sia­da­ją też umie­jęt­ność cho­dze­nia po drze­wa­ch, którą za­wdzię­cza­ją szcze­gól­nej budowie stawów wszyst­kich łap, po­zwa­la­ją­cej na zginanie palców o wiele bardziej niż inne psy.

Rozkład odpowiedzi

Wyjący pies
Szczekający pies
Śpiewający pies
Mruczący pies
odpowiedzi
flagNiemcy
25%
0%
66%
8%
12
flagHolandia
18%
0%
63%
18%
11
flagPolska
22%
2%
62%
12%
1334
flagNieznany
23%
3%
60%
11%
193
flagWielka Brytania
25%
0%
58%
16%
12

Płeć

men63%
women70%
Wyjący pies
21%
15%
Szczekający pies
1%
2%
Śpiewający pies
63%
70%
Mruczący pies
13%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Unikalna rasa psa z Nowej Gwinei to:
1612
63%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: R.G. Daniel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.