Urządzenie łączące komputery w sieć topologii gwiazdy to;

Kontaktor
Kondensator
Koncentrator
Konglemerat
Kon­cen­tra­tor sieciowy (także z ang. hub) to urzą­dze­nie po­zwa­la­ją­ce na przy­łą­cze­nie wielu urządzeń sie­cio­wych do sieci kom­pu­te­ro­wej o to­po­lo­gii gwiazdy. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne w wersji 4-, 8-, 16- lub 24-por­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

Kontaktor
Kondensator
Koncentrator
Konglemerat
odpowiedzi
flagNieznany
6%
33%
53%
6%
15
flagPolska
20%
20%
49%
9%
251

Płeć

men61%
women30%
Kontaktor
12%
21%
Kondensator
16%
34%
Koncentrator
61%
30%
Konglemerat
9%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Urządzenie łączące komputery w sieć topologii gwiazdy to;
288
50%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Khairil Yusof
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.