Urządzeniem peryferyjnym komputera nie jest;

stacja dyskietek
dysk twardy
ekran dotykowy
pamięć operacyjna
Urzą­dze­nie pe­ry­fe­ryj­ne jest to dowolna część kom­pu­te­ra inna niż procesor (CPU) i pamięć ope­ra­cyj­na, czyli są to np. kla­wia­tu­ra­,dysk twar­dy­,mo­ni­to­r, mysz, dru­kar­ka, skaner, napęd taśmowy, mi­kro­fo­n, głośnik, aparat fo­to­gra­ficz­ny, dżoj­sti­k, kamera in­ter­ne­to­wa.

Rozkład odpowiedzi

stacja dyskietek
dysk twardy
ekran dotykowy
pamięć operacyjna
odpowiedzi
flagNieznany
7%
26%
23%
42%
26
flagPolska
9%
17%
34%
37%
413

Płeć

men43%
women42%
stacja dyskietek
9%
12%
dysk twardy
16%
12%
ekran dotykowy
31%
32%
pamięć operacyjna
43%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Urządzeniem peryferyjnym komputera nie jest;
486
37%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Krzysztof Pędrys
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.