Który kraj europejski produkuje najwięcej energii pochodzącej z elektrowni atomowych?

Chiny
Japonia
Francja
Rosja
Obecna pozycja Francji to rezultat decyzji podjętej w roku 1974, tuż po szoku pierw­sze­go kryzysu pa­li­wo­we­go. W obliczu braku złóż surowców ener­ge­tycz­ny­ch, za to dys­po­nu­jąc solidnym za­ple­czem tech­nicz­ny­m, rząd fran­cu­ski po­sta­no­wił szybko roz­bu­do­wać po­ten­cjał elek­trow­ni ato­mo­wy­ch, by za­bez­pie­czyć rozwój go­spo­dar­ki.

Rozkład odpowiedzi

Chiny
Japonia
Francja
Rosja
odpowiedzi
flagFrancja
2%
6%
91%
0%
47
flagBelgia
9%
0%
90%
0%
11
flagNiemcy
4%
4%
80%
10%
68
flagNorwegia
7%
7%
80%
3%
26
flagNieznany
2%
13%
79%
3%
102
flagIrlandia
14%
0%
78%
7%
14
flagPolska
6%
8%
76%
7%
5128
flagHolandia
0%
15%
76%
7%
13
flagWielka Brytania
9%
11%
72%
8%
100
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
18%
9%
72%
0%
11
flagKanada
29%
11%
58%
0%
17
flagStany Zjednoczone
15%
15%
57%
9%
64
flagIndie
14%
9%
42%
33%
21
flagUkraina
8%
33%
41%
16%
12

Płeć

men81%
women70%
Chiny
4%
7%
Japonia
6%
10%
Francja
81%
71%
Rosja
8%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który kraj europejski produkuje najwięcej energii pochodzącej z elektrowni atomowych?
5591
76%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Bjoern Schwartz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.