Utworzenie dwóch jakich prowincji planował Marek Aureliusz po zwycięstwie w wojnach Markomańskich?

Hercynii i Sklawinii
Germanii i Sarmacji
Markomanii i Sarmacji
Pannonii Zadunajskiej i Markomanii
Po zwy­cię­stwie nad Mar­ko­ma­na­mi i Kwadami w Wojnach Mar­ko­mań­skich Marek Au­re­liusz próbował oprzeć granice Ce­sar­stwa o Karpaty i Sudety; jednak podczas procesu usta­na­wia­nia ad­mi­ni­stra­cji rzym­skiej na pod­bi­tych terenach zmarł. Jego syn Kom­mo­du­s, pro­wa­dzą­cy hu­lasz­czy tryb życia od razu po śmierci ojca wycofał legiony z Mar­ko­ma­nii (dzi­siej­sze Czechy) i Sarmacji (dzi­siej­sza Sło­wa­cja­).

Rozkład odpowiedzi

Hercynii i Sklawinii
Germanii i Sarmacji
Markomanii i Sarmacji
Pannonii Zadunajskiej i Markomanii
odpowiedzi
flagNieznany
9%
31%
43%
14%
41
flagNiemcy
0%
50%
43%
6%
16
flagPolska
11%
38%
31%
17%
653
flagWielka Brytania
14%
28%
28%
28%
14

Płeć

men31%
women46%
Hercynii i Sklawinii
11%
6%
Germanii i Sarmacji
36%
35%
Markomanii i Sarmacji
31%
46%
Pannonii Zadunajskiej i Markomanii
19%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Utworzenie dwóch jakich prowincji planował Marek Aureliusz po zwycięstwie w wojnach Markomańskich?
762
32%

Szczegóły

Autor: HuanManu
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.