W 1941 roku, przed atakiem III Rzeszy na ZSRR Hitler spodziewał się, że Stalin ma około 8-10tys. czołgów. Ile rzeczywiście czołgów mieli Sowieci?

ok. 15 tysięcy
ok. 50 tysięcy
ok. 25 tysięcy
ok. 5 tysięcy
Niemcy spo­dzie­wa­li się szyb­kie­go podbicia ZSRR, ponieważ byli prze­ko­na­ni, że ich prze­ciw­ni­cy mają około 10tys. czołgów (co było i tak liczbą ponad trzy­krot­nie większą niż ilość czołgów nie­miec­ki­ch!) w dodatku myśleli, że ZSRR wciąż używa prze­sta­rza­łych T-26 i BT-7. Na­to­miast ZSRR zaczęło już seryjnie pro­du­ko­wać czołgi T-34 i KW-1, które sprawiły duże trud­no­ści nie­miec­kim pan­cer­nia­kom.

Rozkład odpowiedzi

ok. 15 tysięcy
ok. 50 tysięcy
ok. 25 tysięcy
ok. 5 tysięcy
odpowiedzi
flagNiemcy
8%
17%
60%
13%
23
flagWielka Brytania
10%
26%
57%
5%
19
flagPolska
13%
26%
39%
20%
1861
flagNieznany
12%
33%
34%
19%
243

Płeć

men35%
women32%
ok. 15 tysięcy
13%
7%
ok. 50 tysięcy
30%
28%
ok. 25 tysięcy
35%
32%
ok. 5 tysięcy
21%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W 1941 roku, przed atakiem III Rzeszy na ZSRR Hitler spodziewał się, że Stalin ma około 8-10tys. czołgów. Ile rzeczywiście czołgów mieli Sowieci?
2192
39%

Szczegóły

Autor: Jacek Siwiec
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.