W 2012 roku NASA opublikowała sławne "Black Marble" - zdjęcie nocnych świateł. Czym są światła w centralnej części zachodniej Australii?

dużymi miastami
pożarami
platformami wiertniczymi
kopalniami odkrywkowymi
To zdjęcie zostało zmon­to­wa­ne z danych uzy­ska­nych w ciągu dzie­wię­ciu dni w kwietniu 2012 i trzy­na­stu dni w paź­dzier­ni­ku 2012. Oznacza to, że pożary i inne światła (takie jak oświe­tle­nie statków) mogły być wykryte w ciągu jednej doby i zin­te­gro­wa­ne w obrazie kom­po­zy­to­wy­m, mimo że były zja­wi­skiem tym­cza­so­wym - dały wrażenie ma­syw­ne­go blasku.

Rozkład odpowiedzi

dużymi miastami
pożarami
platformami wiertniczymi
kopalniami odkrywkowymi
odpowiedzi
flagWłochy
15%
74%
5%
5%
58
flagBelgia
20%
72%
4%
4%
25
flagAustria
17%
67%
5%
5%
34
flagNiemcy
19%
62%
10%
8%
190
flagHiszpania
14%
62%
7%
11%
27
flagWielka Brytania
17%
60%
11%
8%
398
flagLitwa
13%
60%
17%
8%
23
flagIndie
16%
58%
12%
9%
86
flagSzwecja
21%
56%
9%
9%
32
flagUkraina
24%
56%
20%
0%
25
flagKanada
12%
55%
7%
14%
54
flagHolandia
26%
55%
10%
8%
49
flagPolska
20%
54%
11%
12%
12656
flagNorwegia
24%
52%
8%
16%
25
flagStany Zjednoczone
15%
50%
18%
12%
520
flagFrancja
25%
48%
8%
17%
35
flagDania
20%
48%
16%
16%
25
flagIrlandia
27%
45%
9%
18%
33
flagNieznany
28%
41%
12%
17%
434
flagAustralia
6%
36%
18%
29%
44

Płeć

men53%
women52%
dużymi miastami
19%
19%
pożarami
53%
52%
platformami wiertniczymi
11%
15%
kopalniami odkrywkowymi
16%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W 2012 roku NASA opublikowała sławne "Black Marble" - zdjęcie nocnych świateł. Czym są światła w centralnej części zachodniej Australii?
14138
54%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: NASA Goddard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.