W adresie e-mail nie używa się:

polskich liter
spacji
cyfr
dużych liter
Adres e-mail za­wie­ra­ją­cy nie­stan­dar­do­we znaki (np polskie litery ) nie przej­dzie wa­li­da­cji w więk­szo­ści pro­gra­mów pocz­to­wy­ch, jak i w for­mu­la­rzach kon­tak­to­wych na stronach WWW. I na nic zda się fakt, że RFC na to zezwala, wia­do­mość i tak nie zostanie wysłana.

Rozkład odpowiedzi

polskich liter
spacji
cyfr
dużych liter
odpowiedzi
flagNieznany
57%
31%
5%
5%
19
flagPolska
36%
49%
4%
8%
247

Płeć

men39%
women36%
polskich liter
39%
36%
spacji
51%
50%
cyfr
4%
4%
dużych liter
5%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W adresie e-mail nie używa się:
290
38%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: RaHuL Rodriguez
Czytaj więcej: kompnet.info
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.