W celu zabezpieczenia nasion roślin jadalnych z całego świata, wybudowano Globalny Bank Nasion. Gdzie się on znajduje?

w wiecznej zmarzlinie na Spitzbergenie
w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku
w siedzibie FAO w Rzymie
nie ma takiego banku
Globalny Bank Nasion (norw. Svalbard globale frøhve­lv) – znajduje się na nor­we­skim ar­chi­pe­la­gu Sval­bar­d, na wyspie Spits­ber­gen. Zbu­do­wa­ny został w celu bez­piecz­ne­go prze­cho­wy­wa­nia nasion roślin ja­dal­nych z całego świata, na wypadek ka­ta­stro­fy, lub zagrożeń wni­ka­ją­cych z ge­ne­tycz­nej mo­dy­fi­ka­cji. Bank ulo­ko­wa­ny jest w tunelu wy­drą­żo­nym w wiecznej zmar­z­li­nie. Obecnie prze­cho­wu­je się w nim już przeszło 1,5 mln próbek.

Rozkład odpowiedzi

w wiecznej zmarzlinie na Spitzbergenie
w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku
w siedzibie FAO w Rzymie
nie ma takiego banku
odpowiedzi
flagSzwecja
84%
7%
7%
0%
13
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
80%
10%
0%
10%
10
flagNorwegia
72%
5%
0%
22%
18
flagNiemcy
69%
3%
16%
10%
56
flagWielka Brytania
68%
13%
5%
11%
152
flagPolska
64%
11%
10%
12%
4855
flagFrancja
62%
12%
0%
18%
16
flagNieznany
60%
10%
12%
15%
329
flagHolandia
60%
10%
5%
20%
20
flagWietnam
60%
10%
20%
10%
10
flagKambodża
54%
8%
17%
20%
35
flagKanada
50%
10%
30%
10%
10
flagStany Zjednoczone
49%
21%
10%
18%
93
flagIndie
33%
35%
23%
5%
39

Płeć

men65%
women54%
w wiecznej zmarzlinie na Spitzbergenie
65%
54%
w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku
11%
12%
w siedzibie FAO w Rzymie
11%
16%
nie ma takiego banku
11%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W celu zabezpieczenia nasion roślin jadalnych z całego świata, wybudowano Globalny Bank Nasion. Gdzie się on znajduje?
5526
64%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.