W czym wykorzystywane jest jebadełko?

w kolejarstwie
we wspinaczce
w kajakarstwie
nie ma takiego przyrządu
Je­ba­deł­ko (zwane także eks­trak­to­rem lub kluczem do kostek) – przyrząd służący głównie do wyj­mo­wa­nia kostek i innych me­ta­lo­wych ele­men­tów sprzętu wspi­nacz­ko­we­go ze szczelin i innych formacji skal­ny­ch, w których zostały umiesz­czo­ne celem za­ło­że­nia ase­ku­ra­cji.

Rozkład odpowiedzi

w kolejarstwie
we wspinaczce
w kajakarstwie
nie ma takiego przyrządu
odpowiedzi
flagFrancja
0%
81%
12%
6%
16
flagNorwegia
0%
70%
10%
20%
10
flagStany Zjednoczone
4%
68%
13%
13%
22
flagNiemcy
14%
51%
12%
21%
41
flagWielka Brytania
13%
50%
19%
15%
51
flagPolska
7%
49%
16%
25%
3041
flagNieznany
7%
46%
12%
32%
479

Płeć

men49%
women54%
w kolejarstwie
6%
9%
we wspinaczce
49%
54%
w kajakarstwie
14%
13%
nie ma takiego przyrządu
29%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W czym wykorzystywane jest jebadełko?
3746
49%

Szczegóły

Autor: Werka
Ilustracja: Kosala Bandara
Czytaj więcej: wikipedia Jebadełko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.