W granicach jakiego kraju nigdy nie znalazł się Śląsk?

Prus
Austrii
Węgier
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Choć to za­ska­ku­ją­ce w wyniku rozbicia dziel­ni­co­we­go Śląsk wypadł na długo z polskiej orbity po­li­tycz­nej i choć przez chwilę (1469-1490) był częścią Kró­le­stwa Węgier, nigdy nie był w gra­ni­cach I Rzecz­po­spo­li­tej. Granica ślą­sko­-ma­ło­pol­ska trwała bez zmian od 1494 do końca I wojny świa­to­wej.

Rozkład odpowiedzi

Prus
Austrii
Węgier
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
10%
90%
20
flagWielka Brytania
23%
5%
12%
58%
39
flagPolska
11%
6%
27%
54%
3120
flagNiemcy
16%
8%
24%
52%
25
flagNieznany
11%
5%
32%
50%
485

Płeć

men57%
women55%
Prus
9%
11%
Austrii
5%
7%
Węgier
27%
25%
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
57%
55%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W granicach jakiego kraju nigdy nie znalazł się Śląsk?
3774
54%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Helwig
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.