W historii świata niejeden kraj zajął Moskwę i niejeden wygrał wojnę z Rosją. Lecz tylko jeden kraj osiągnął te dwa elementy na raz. Który?

Niemcy
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Francja
Brytania
Doszło do tego podczas wojny w latach 1609-1618. Okres ten nazywany jest w Rosji wielką smutą. Choć Polaków udało się z Moskwy wypędzić ( co do dziś stanowi w Rosji święto na­ro­do­we­), to konflikt za­koń­czył się włą­cze­niem do Rze­czy­po­spo­li­tej Smo­leńsz­czy­zny, ziemi czer­ni­chow­skiej i Sie­wiersz­czy­zny.

Rozkład odpowiedzi

Niemcy
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Francja
Brytania
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
100%
0%
0%
20
flagWielka Brytania
6%
93%
0%
0%
30
flagPolska
3%
89%
4%
1%
2072
flagNieznany
2%
89%
5%
0%
337

Płeć

men94%
women90%
Niemcy
2%
4%
Rzeczpospolita Obojga Narodów
94%
90%
Francja
3%
5%
Brytania
0%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W historii świata niejeden kraj zajął Moskwę i niejeden wygrał wojnę z Rosją. Lecz tylko jeden kraj osiągnął te dwa elementy na raz. Który?
2509
89%

Szczegóły

Autor: 1230118
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.