W ile lat Saturn obiega Słońce?

12
29,5
84
102,5
Saturn jest drugą co do wiel­ko­ści planetą Układu Sło­necz­ne­go­.Je­go masa prze­wyż­sza masę Ziemi około 95 razy a średnica jest ponad dzie­wię­cio­krot­nie większa od ziem­skiej.O­bie­ga on Słońce w prze­cią­gu prawie 29,5 lat,w od­le­gło­ści 1,4 mld km.

Rozkład odpowiedzi

12
29,5
84
102,5
odpowiedzi
flagNieznany
22%
48%
18%
11%
27
flagPolska
20%
46%
20%
11%
420

Płeć

men54%
women47%
12
13%
15%
29,5
54%
47%
84
23%
21%
102,5
7%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W ile lat Saturn obiega Słońce?
482
47%

Szczegóły

Autor: spejson
Ilustracja: Kabsik Park
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.