W ile lat Saturn obiega Słońce?

12
29,5
84
102,5
Saturn jest drugą co do wiel­ko­ści planetą Układu Sło­necz­ne­go­.Je­go masa prze­wyż­sza masę Ziemi około 95 razy a średnica jest ponad dzie­wię­cio­krot­nie większa od ziem­skiej.O­bie­ga on Słońce w prze­cią­gu prawie 29,5 lat,w od­le­gło­ści 1,4 mld km.

Rozkład odpowiedzi

12
29,5
84
102,5
odpowiedzi
flagNiemcy
14%
71%
14%
0%
14
flagHolandia
10%
60%
30%
0%
10
flagPolska
16%
44%
26%
12%
1568
flagWielka Brytania
28%
44%
8%
20%
25
flagNieznany
19%
37%
29%
14%
298

Płeć

men43%
women50%
12
15%
14%
29,5
43%
50%
84
27%
22%
102,5
12%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W ile lat Saturn obiega Słońce?
1966
44%

Szczegóły

Autor: spejson
Ilustracja: Kabsik Park
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.