W ilu krajach językiem urzędowym jest niemiecki?

2
3
6
17
Nie­miec­ki jest językiem urzę­do­wym w Niem­cze­ch, Austrii, Szwaj­ca­rii, Belgii, Liech­ten­ste­inie i Luk­sem­bur­gu. Jest również używany w Po­łu­dnio­wym Tyrolu, części Włoch.

Rozkład odpowiedzi

2
3
6
17
odpowiedzi
flagWielka Brytania
10%
27%
54%
8%
48
flagNieznany
5%
38%
48%
7%
39
flagPolska
7%
28%
47%
16%
488
flagStany Zjednoczone
3%
32%
40%
20%
55
flagNiemcy
20%
40%
30%
10%
20

Płeć

men46%
women50%
2
9%
7%
3
31%
24%
6
46%
50%
17
12%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W ilu krajach językiem urzędowym jest niemiecki?
573
48%
flag
Dans combien de pays la langue officielle est l'allemand?
0
0%
flag
In quanti paesi la lingua ufficiale è il tedesco?
0
0%
flag
Em quantos países a língua oficial é o alemão?
0
0%
flag
In wie vielen Ländern ist die Amtssprache Deutsch?
0
0%
flag
¿En cuántos países el idioma oficial es el alemán?
0
0%
flag
In hoeveel landen de officiële taal is Duits?
0
0%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Mike Knell
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.