Czym jest dzięcielina wspomniana w "Panu Tadeuszu": "Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała".?

to koniczyna
to lucerna
to esparceta siewna
to określenie dziatwy, dzieciaków
Dzię­cie­li­na to dawna re­gio­nal­na nazwa różnych roślin pa­stew­nych. Ko­ni­czy­na kwitnie na różowo ( "pa­nień­ski ru­mie­nie­c" ) lucerna ma żółte kwiaty, espar­ce­ta zaś bla­do­fio­le­to­we.

Rozkład odpowiedzi

to koniczyna
to lucerna
to esparceta siewna
to określenie dziatwy, dzieciaków
odpowiedzi
flagWłochy
88%
8%
0%
0%
25
flagFinlandia
84%
7%
0%
7%
13
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
84%
7%
0%
0%
13
flagGrecja
83%
16%
0%
0%
12
flagStany Zjednoczone
71%
11%
1%
15%
59
flagHolandia
65%
17%
2%
14%
35
flagSzwecja
63%
10%
10%
15%
19
flagNiemcy
57%
18%
6%
17%
82
flagFrancja
52%
23%
0%
23%
21
flagWielka Brytania
50%
21%
6%
20%
153
flagBelgia
50%
25%
12%
12%
16
flagPolska
46%
21%
9%
22%
7152
flagHiszpania
42%
21%
7%
21%
14
flagIrlandia
40%
26%
0%
33%
15
flagNorwegia
40%
6%
6%
46%
15
flagAustria
40%
30%
0%
30%
10
flagNieznany
32%
25%
11%
30%
703
flagUkraina
25%
41%
16%
8%
12

Płeć

men39%
women47%
to koniczyna
39%
47%
to lucerna
22%
23%
to esparceta siewna
10%
7%
to określenie dziatwy, dzieciaków
27%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest dzięcielina wspomniana w "Panu Tadeuszu": "Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała".?
8470
45%

Szczegóły

Autor: mia
Ilustracja: Laineys Repertoire
Czytaj więcej: wikipedia Dzięcielina
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.