W jaki sposób można określić, czy obiekty w kosmosie oddalają się bądź zbliżają względem obserwatowa z ziemi ?

Dzięki efektowi dopplera.
Dzięki obserwacji przesunięcia ku czerwieni.
Pomiarowi promieniowania tła.
Obserwacji Widocznego przemieszczenia obiektów.
Prze­su­nię­cie ku czer­wie­ni polega na roz­cią­gnię­ciu fal pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go w przy­pad­ku, gdy ob­ser­wo­wa­ny obiekt oddala się względem ob­ser­wa­to­wa zaś przy zbli­ża­niu się np. badanej gwiazdy jej widmo przesówa się ku barwie nie­bie­skiej. Przy­kła­dem "o­bra­zu­ją­cy­m" zasadę owych pomiarów jest Efekt Dopplera (od­no­śnie fal dzwię­ko­wy­ch, aku­stycz­ny­ch).

Rozkład odpowiedzi

Dzięki efektowi dopplera.
Dzięki obserwacji przesunięcia ku czerwieni.
Pomiarowi promieniowania tła.
Obserwacji Widocznego przemieszczenia obiektów.
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
2
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagNepal
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagPolska
37%
37%
10%
15%
105
flagFrancja
100%
0%
0%
0%
1
flagHolandia
100%
0%
0%
0%
1
flagNieznany
100%
0%
0%
0%
1
flagBhutan
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men39%
women55%
Dzięki efektowi dopplera.
42%
11%
Dzięki obserwacji przesunięcia ku czerwieni.
39%
55%
Pomiarowi promieniowania tła.
10%
5%
Obserwacji Widocznego przemieszczenia obiektów.
7%
27%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jaki sposób można określić, czy obiekty w kosmosie oddalają się bądź zbliżają względem obserwatowa z ziemi ?
115
39%

Szczegóły

Autor: Grasslar
Ilustracja: Tom Hall
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.