W jaki sposób głównie zdobywają pożywienie hieny?

są padlinożercami
polują
są kanibalami
żadne z powyższych
Hieny dawniej uważane były za tchórz­li­wych pa­dli­no­żer­ców i taki ich wi­ze­ru­nek wciąż jest dość po­wszech­ny. Tym­cza­sem współ­cze­sne badania po­ka­za­ły, że 95% ich po­ży­wie­nia pochodzi z polowana lub ode­bie­ra­na jest prze­pę­dza­ne­mu lam­par­to­wi albo lwicy.

Rozkład odpowiedzi

są padlinożercami
polują
są kanibalami
żadne z powyższych
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
9%
72%
0%
18%
11
flagWłochy
47%
52%
0%
0%
17
flagNiemcy
47%
46%
2%
2%
71
flagHolandia
50%
37%
12%
0%
16
flagWielka Brytania
66%
33%
0%
0%
89
flagStany Zjednoczone
64%
30%
1%
2%
76
flagIndie
42%
30%
19%
7%
26
flagPolska
70%
26%
1%
1%
4252
flagRosja
71%
21%
0%
7%
14
flagIrlandia
78%
15%
0%
5%
19
flagNieznany
85%
12%
1%
0%
349
flagSzwecja
91%
8%
0%
0%
12

Płeć

men19%
women25%
są padlinożercami
77%
71%
polują
19%
25%
są kanibalami
1%
1%
żadne z powyższych
2%
1%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: jurvetson
Czytaj więcej: wikipedia Hienowate
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.