W jaki sposób najczęściej w Polsce popełniane są samobójstwa?

przez zażycie środków nasennych
przez rzucenie się z wysokości
przez powieszenie się
przez samookaleczenie (w tym podcięcie żył)
Według sta­ty­styk policji, w roku 2013 w Polsce po­peł­nio­no 8574 zamachów sa­mo­bój­czy­ch, z czego 6093 za­koń­czo­nych zgonem. Zde­cy­do­wa­nie naj­częst­szą formą zamachu było po­wie­sze­nie się (5952, czyli 70%). Kolejne pod względem czę­sto­ści było rzucenie się z wy­so­ko­ści (647 przy­pad­kó­w, 8%) oraz sa­mo­oka­le­cze­nia (626 przy­pad­kó­w, 8%).

Rozkład odpowiedzi

przez zażycie środków nasennych
przez rzucenie się z wysokości
przez powieszenie się
przez samookaleczenie (w tym podcięcie żył)
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
0%
100%
0%
12
flagFrancja
0%
8%
84%
8%
25
flagIrlandia
5%
5%
84%
0%
19
flagStany Zjednoczone
20%
2%
73%
2%
34
flagNiemcy
16%
8%
72%
2%
112
flagNorwegia
0%
14%
71%
14%
14
flagWielka Brytania
11%
8%
69%
8%
157
flagPolska
13%
9%
66%
10%
7125
flagSzwecja
6%
13%
66%
6%
15
flagHolandia
16%
12%
64%
4%
25
flagNieznany
11%
10%
61%
16%
363
flagWłochy
30%
7%
61%
0%
13
flagKanada
18%
18%
56%
6%
16
flagAustria
33%
8%
50%
0%
12
flagBiałoruś
9%
45%
36%
9%
11
flagUkraina
20%
20%
33%
20%
30
flagRosja
33%
16%
33%
16%
12

Płeć

men64%
women68%
przez zażycie środków nasennych
13%
12%
przez rzucenie się z wysokości
9%
9%
przez powieszenie się
64%
68%
przez samookaleczenie (w tym podcięcie żył)
12%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jaki sposób najczęściej w Polsce popełniane są samobójstwa?
8083
66%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Steve Snodgrass
Czytaj więcej: statystyka.policja.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.