W jaki sposób wzbogacił się John Davidson Rockefeller?

w przemyśle naftowym
dostarczając zapasy dla armii
miał kopalnie diamentów i złota
budował linie kolejowe
John Davidson Roc­ke­fel­ler był za­ło­ży­cie­lem Standard Oil Company, firmy, która zmo­no­po­li­zo­wa­ła rodzący się przemysł naftowy Stanów Zjed­no­czo­nych. Gdy zna­cze­nie benzyny dla go­spo­dar­ki zaczęło gwał­tow­nie rosnąć, fortuna Roc­ke­fel­le­ra sięgnęła nie­spo­ty­ka­nych wcze­śniej roz­mia­rów. Stał się pierw­szym ame­ry­kań­skim mi­liar­de­rem w hi­sto­rii.

Rozkład odpowiedzi

w przemyśle naftowym
dostarczając zapasy dla armii
miał kopalnie diamentów i złota
budował linie kolejowe
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
64%
16%
12%
8%
25
flagWłochy
63%
10%
10%
15%
46
flagSzwajcaria
63%
15%
0%
21%
19
flagHiszpania
60%
5%
5%
20%
35
flagChorwacja
60%
13%
4%
21%
23
flagFrancja
59%
9%
7%
19%
52
flagNiemcy
57%
13%
7%
21%
212
flagStany Zjednoczone
56%
9%
8%
23%
516
flagWielka Brytania
55%
13%
11%
18%
448
flagDania
55%
14%
0%
29%
27
flagKanada
54%
16%
4%
23%
42
flagNorwegia
54%
29%
4%
12%
24
flagUkraina
52%
5%
5%
36%
19
flagPolska
51%
14%
10%
22%
14188
flagHolandia
50%
18%
9%
22%
66
flagNieznany
47%
10%
11%
29%
696
flagAustralia
44%
13%
3%
37%
29
flagSzwecja
41%
12%
4%
37%
24
flagIrlandia
40%
13%
9%
35%
65
flagIndie
33%
20%
20%
24%
105

Płeć

men49%
women41%
w przemyśle naftowym
49%
41%
dostarczając zapasy dla armii
13%
16%
miał kopalnie diamentów i złota
9%
15%
budował linie kolejowe
27%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jaki sposób wzbogacił się John Davidson Rockefeller?
15975
51%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.