W jakich latach żył polski kronikarz Wincenty Kadłubek?

950-1022
1150-1222
1351-1423
1550-1623
Wincenty Kadłubek (1150-1223) - był biskupem kra­kow­skim w latach 1207-1218 zwią­za­nym z dworem Ka­zi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go. Zre­zy­gno­wał jednak z peł­nio­nej funkcji i prze­niósł się do klasz­to­ru w Ję­drze­jo­wie. W swych kro­ni­kach spisywał wy­my­ślo­ne przez siebie, nie­praw­dzi­we wy­da­rze­nia, np. że sło­wia­nie walczyli u boku Alek­san­dra Ma­ce­doń­skie­go, bądź że nasi przod­ko­wie trzy razy pokonali Juliusza Cezara.

Rozkład odpowiedzi

950-1022
1150-1222
1351-1423
1550-1623
odpowiedzi
flagFrancja
5%
77%
11%
5%
18
flagWielka Brytania
10%
61%
23%
4%
180
flagBiałoruś
15%
61%
23%
0%
13
flagStany Zjednoczone
4%
60%
28%
6%
45
flagNorwegia
7%
57%
28%
7%
14
flagPolska
12%
54%
26%
5%
7627
flagNiemcy
11%
54%
28%
5%
85
flagNieznany
15%
49%
28%
5%
935
flagUkraina
15%
48%
28%
2%
39
flagRosja
23%
46%
23%
7%
13
flagLitwa
27%
45%
18%
9%
11
flagHolandia
15%
42%
31%
10%
19
flagKanada
0%
36%
54%
9%
11
flagIrlandia
18%
27%
45%
9%
11

Płeć

men52%
women51%
950-1022
13%
13%
1150-1222
52%
51%
1351-1423
28%
29%
1550-1623
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakich latach żył polski kronikarz Wincenty Kadłubek?
9143
54%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.