W jakich latach żył polski kronikarz Wincenty Kadłubek?

950-1022
1150-1222
1351-1423
1550-1623
Wincenty Kadłubek (1150-1223) - był biskupem kra­kow­skim w latach 1207-1218 zwią­za­nym z dworem Ka­zi­mie­rza Spra­wie­dli­we­go. Zre­zy­gno­wał jednak z peł­nio­nej funkcji i prze­niósł się do klasz­to­ru w Ję­drze­jo­wie. W swych kro­ni­kach spisywał wy­my­ślo­ne przez siebie, nie­praw­dzi­we wy­da­rze­nia, np. że sło­wia­nie walczyli u boku Alek­san­dra Ma­ce­doń­skie­go, bądź że nasi przod­ko­wie trzy razy pokonali Juliusza Cezara.

Rozkład odpowiedzi

950-1022
1150-1222
1351-1423
1550-1623
odpowiedzi
flagFrancja
5%
77%
11%
5%
18
flagWielka Brytania
10%
61%
23%
4%
197
flagBiałoruś
15%
61%
23%
0%
13
flagNorwegia
6%
60%
26%
6%
15
flagStany Zjednoczone
4%
59%
30%
6%
49
flagPolska
12%
54%
26%
5%
8612
flagNiemcy
13%
53%
27%
6%
96
flagUkraina
15%
50%
27%
2%
40
flagNieznany
16%
49%
28%
5%
992
flagRosja
23%
46%
23%
7%
13
flagHolandia
12%
45%
33%
8%
24
flagKanada
0%
41%
50%
8%
12
flagLitwa
33%
41%
16%
8%
12
flagSzwecja
10%
30%
40%
20%
10
flagIrlandia
14%
21%
57%
7%
14

Płeć

men52%
women51%
950-1022
13%
13%
1150-1222
52%
51%
1351-1423
28%
29%
1550-1623
5%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakich latach żył polski kronikarz Wincenty Kadłubek?
10247
54%

Szczegóły

Autor: Mieszko Gościniak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.