W jakich latach trwał II sobór watykański, ostatni sobór powszechny Kościoła katolickiego?

1652-1658
1846-1852
1962-1965
2008-2010
Sobór wa­ty­kań­ski II – ostatni, dwu­dzie­sty pierwszy sobór po­wszech­ny Kościoła ka­to­lic­kie­go otwarty 11 paź­dzier­ni­ka 1962 przez papieża Jana XXIII, za­koń­czo­ny 8 grudnia 1965 przez papieża Pawła VI.

Rozkład odpowiedzi

1652-1658
1846-1852
1962-1965
2008-2010
odpowiedzi
flagNiemcy
10%
15%
63%
10%
19
flagWielka Brytania
10%
23%
56%
6%
30
flagPolska
17%
22%
51%
8%
2728
flagNieznany
21%
22%
48%
6%
522

Płeć

men48%
women53%
1652-1658
20%
17%
1846-1852
22%
21%
1962-1965
48%
53%
2008-2010
8%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W jakich latach trwał II sobór watykański, ostatni sobór powszechny Kościoła katolickiego?
3385
51%

Szczegóły

Autor: Hanna Jarczewska
Ilustracja: Carlos Graterol
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.